Naturskole

Børge Hinsch Fonden har siden 2006 stillet fondens naturskole gratis til rådighed som tilbud til alle interesserede.  Naturskolen har naturvejleder Claus L. Olesen som daglig leder. Claus L. Olesen har over 10 års erfaring med at drive fondens Naturskole.

 

Et besøg på Børge Hinsch Fondens Naturskole koster kun selve adgangsbilletten til Valdemars Slot på kr. 10,00 (skriver ti kroner) pr. person for skoleklasser, fritidsordninger, ungdomsklubber, spejdergrupper og grupper for voksne m.v. ved mindst 10 personer.

Tlf. 23 95 81 06

E-mail: ​​claus.l.olesen@gmail.com

Naturskolen tilbyder en masse spændende aktiviteter, udfordringer og andre tiltag for alle med interesse for naturen og dens fantastiske mangfoldighed.​

 Ring og aftal jeres besøg med naturvejleder Claus Olesen på telefon 23 95 81 06 eller e-mail på: ​​claus.l.olesen@gmail.com.

Undervisningstilbud:

Børge Hinsch Fondens Naturskole på Valdemars Slot tilbyder en række forskellige undervisningsmoduler. Neden for er det muligt at se, hvilke klassetrin de forskellige moduler særligt henvender sig til. Fælles for de fleste moduler er, at de er beskrevet i forhold til Folkeskolens Fælles Mål. Længere nede findes en beskrivelse af indholdet af hver af de forskellige undervisningsmoduler. 

Startmodul
​(tilpasses efter klassetrin)​

Startmodulet er generelt fælles for alle klassetrin. Selve rundvisningen på museet er dog tilpasset de forskellige klassetrin for at sikre, at eleverne får maksimalt udbytte af besøget. I startmodulet vil en lang af række emner blive berørt. Det er emner som dyrenes tilpasning til levesteder, nicher, naturforvaltning og invasive arter, ligesom der vil være historier om enkelte af de jægere, som har bidraget til samlingen. Modulet afsluttes med at alle kan prøve den virtuelle skydebane ”Laserkino”. Ventetiden i forbindelse med ”Laserkino” kan udnyttes til at gå i Naturskolens værksted for at lave sit eget lille ”trofæ” af naturlige materialer fra dyr, herunder af hjortegevirer, tænder, skind m.m. ”Trofæet” vil eleven naturligvis få med hjem som et dejligt minde om dagen. Alternativt kan der løses opgaver i udstillingen.

Det kreative værksted​

Indskoling ​0.-2. kl

Maskefremstilling (hele året) *

Gevirdyr (hele året) *

Fedtsten (hele året) *

Brug naturens farver (maj-juni) *​

Mellemtrin 3.-6. kl.

Maskefremstilling (hele året) *

Gevirdyr (hele året) *

Fedtsten (hele året) *

Grøn sløjd (april-okt)*

Brug naturens farver (maj-juni) *​

Overbygning 7.-10. kl.

Grøn sløjd (april-oktober)*

Skoven

Indskoling ​0.-2. kl

Årstiderne skifter (hele året) *

Sporjagt (hele året) *

Skovens smådyr (maj-sep) *

Mellemtrin 3.-6. kl.

Årstiderne skifter (hele året) *

Sporjagt (hele året) *

Skovens træer (hele året)*

Smådyr i skoven (maj-sep) *​

​Overbygning 7.-10. kl.

Årstiderne skifter (hele året)*

Skovens fugle (hele året)*

Skovens træer (hele året)*

Skumringstur (okt-dec)​

Fugle

Indskoling ​0.-2. kl

Fuglene i Slotssøen (hele året)*

Skovens fugle (hele året)*​

Mellemtrin 3.-6. kl.

Fuglene i Slotssøen (hele året)*

Skovens fugle (Hele året)*

Fasanen indeni og udenpå (hele året)*

En and lever i vand (hele året)*

Overbygning 7.-10. kl.

Fuglene i Slotssøen (hele året)*

Dissektion af fasaner (hele året)*

Dissektion af ænder (hele året)*

Oplev skumringstræk (okt-dec)

Vild mad

Indskoling ​0.-2. kl

Pandekager på bål (april-oktober)​

Mellemtrin 3.-6. kl.

Pandekager på bål (april-oktober)

Jagt på bordets glæder (apr.-okt.)*

Jagt på havets glæder ( apr. -okt.)*

Overbygning 7.-10. kl.

Pandekager på bål (april-oktober)

Jagt på bordets glæder (apr.-okt.)*

Jagt på havets glæder ( apr. -okt.)*

Sundet

Indskoling ​0.-2. kl

Fisketur (april-juni)

Smådyr (maj-september)*

Mellemtrin 3.-6. kl.

Fisketur (april-juni)

Smådyr (maj-september)*​

Overbygning 7.-10. kl.

Fisketur (april-juni)

Smådyr (maj-september)*​

Andre undervisningsmoduler

Bueskydning (april-oktober)

Jægerens værktøjskasse (Hele året)

Begge undervisningsmoduler tilbydes til alle klassetrin​

Overnatning

Der kan i begrænset omfang tilbydes overnatning i Naturskolens tre store Lavuer, som har plads til omkring 30 pers. I alt

*Markerer at modulet er beskrevet i forhold til hvilke Kompetencemål, færdigheds- og vidensmål forløbet kan opfylde. Klik på bjælken under beskrivelsen af modulet​.

Beskrivelse af undervisningsmoduler:​​

​Det kreative værksted ”Maskefremstilling”

Masker har spillet en rolle i religionsdyrkelse go andre ceremonier over hele verden. Med inspiration i Børge Hinschs fantastiske maskesamling går vi i naturskolens værksted og fremstiller flotte masker. Maskerne males og pyntes med forskellige materiale. Det kan være skind, pels, sneglehuse, perler, tænder m.v. Her er det kun fantasien, der sætter grænsen. Det er faktisk kun fantasien der sætter grænsen. Det er hyggeligt og lærerigt at sidde rundt om bålet og snitte.


Målsætning for modulet

Det kreative værksted ”Gevirdyr”

Hjortegevir er et af de mest fantastiske materialer i naturen. I naturskolens værksted går vi på jagt i rodekasserne for at finde lige det stykke gevir, som pirrer fantasien til at lave et særligt og personligt ”gevirdyr” af. Så er det op til fantasien; skal dyret have 2 eller 4 ben, og skal det pyntes med. skind, pels, sneglehuse, perler, tænder mm. Her er det kun fantasien, der sætter grænsen.

 

Målsætning for modulet

Det kreative værksted ”Fedtsten”

Fedtsten er et fantastisk materiale, som er let at arbejde i. Det har igennem århundreder været brugt af naturfolk til at lave redskaber, såsom gryder og tranlamper, men også til at lave forskellige figurer. Med inspiration fra Børge Hinschs fedtstens figurer og tupilakker fra Grønland, rasper, filer, sliber, pudser og polerer vi små figurer i fedtsten. Slip fantasien fri og fil løs.

Målsætning for modulet

Det kreative værksted ”Brug naturens farver”

Naturen byder på et væld af farver. Vi starter dagen med at lave tegnekul på bål. Mens kullet svies, samler vi planter, bær mm i forskellige farver. Når det færdige tegnekul er afkølet, laver vi tegninger med kullet og farvelægger med planterne, bærrene, og hvad vi ellers har fundet på vores indsamlingstur. Resultatet vil ofte blive meget overraskende.


Målsætning for modulet

Det kreative værksted ”Grøn sløjd”

Træ er et forunderligt materiale, som har mange anvendelsesmuligheder. Helt tilbage i oldtiden har vi mennesker lavet redskaber i træ. Vi går i skoven for at finde et træ, som vi fælder og bruger til at snitte forskellige redskaber ud af. Det kan være en smørekniv, en palet eller måske appelsinskræller. Det er faktisk kun fantasien, der sætter grænsen. Det er både hyggeligt og lærerigt at sidde rundt om bålet og snitte. Samtidig med, at det styrker motorikken.

Målsætning for modulet

Skoven "Årstiderne skifter"

Næppe noget fænomen i naturen er så fascinerende, som når årstiderne skifter. På en tur rundt i skovene omkring Valdemars Slot vil vi sammen med Naturvejlederen se på særlige kendetegn for den aktuelle årstid. Der er mange interessante spørgsmål at tage fat på. F.eks. Hvordan klarer dyrene vinteren? Hvad sker der med træerne om efteråret? Fugletrækket er også forskelligt efter årstiden. Så der er plads til masser af forundring og indlæring.


Målsætning for modulet

Skoven "Sporjagt"

For den naturinteresserede er dyrespor en spændende verden. Den giver viden og indsigt i, hvilke dyr som færdes i skoven. Naturvejlederen vil forsøge at åbne denne spændende verden på en tur rundt i skovene omkring Valdemars Slot. Hvad er et ædespor? Er en rede et spor? Eller en lort? Hvordan ser man forskel på et rævespor og et hundespor? Eller et dådyrspor og et rådyrspor? Hvad er et spætteværksted? Disse og mange andre spørgsmål vil vi forhåbentlig visualisere og sammen finde svar på.

 

Målsætning for modulet

Skoven ”Skovens smådyr”

Skoven vrimler med liv. Der er mange sjove og spændende skabninger. Vi vil undersøge, hvilke små dyr vi kan finde, og hvor vi kan finde dem. Naturvejlederen vil sætte fælder op på forskellige steder, og vi vil undersøge, hvad der er i fælderne. Vi vil også forsøge at finde ud af, hvad er en fødekæde? Hvad er en nedbryder? Hvor mange ben har et insekt? Skovens smådyr kan skærpe nysgerrigheden, og forhåbentlig finder vi svar de spørgsmål, som naturligt nok dukker op undervejs.


Målsætning for modulet

Skoven "Skovens Træer"

Ingen skov uden træer, men et træ er ikke bare et træ. Sammen med Naturvejlederen vil vi gå en tur i skoven og høre et par anekdoter om træerne undervejs. Forhåbentlig vil nysgerrigheden vækkes og spørgsmålene om, hvilke træarter der findes i skoven? Hvad har de været brugt til? Hvad bliver de brugt til i dag? Hvad er en niche? Hvordan klarer træerne vinteren? Disse og mange flere spørgsmål vil forhåbentligt blive stillet. Undervejs kan vi også løse forskellige opgaver og lege lærerige lege.

 

Målsætning for modulet

Skoven "Skumringstur"

Skumringen er en meget spændende tid på døgnet. Når mørket sænker sig, vil en helt ny verden åbne sig. Mange dyr bliver pludselig aktive, og man vil kunne opleve ræven og uglen jage, ligesom rådyrene og dådyrene trækker ud på markerne for fouragere (æde). Samt meget mere. Oplev den særlige stemning, når I sammen med Naturvejlederen færdes stille rundt i skoven, mens mørket lukker sig omkring os.

Fugle "Fuglene i Slotssøen"

Slotssøen er et fantastisk levested for et væld forskellige fugle. Der er set mere end 50 fuglearter, hvoraf nogle er sjældne i Danmark. Med Naturskolens kikkerter og teleskoper vil vi prøve at spotte fuglene på vandet og i sivkanten. Hvor mange forskellige andearter kan vi mon finde på turen? Hvordan er de tilpasset til livet ved vandet? Er en måge bare en måge, eller er der flere forskellige arter? Ved slotssøen er der mulighed for at se en jagende havørn.

 

Målsætning for modulet

Fugle ”Skovens fugle”

Skoven er et spændende levested for mange forskellige fugle. Naturoplevelsen bliver meget større, når man har øjne for dem. Med Naturskolens kikkerter vil vi gå på jagt efter nogle af dem. Hvor mange forskellige arter kan vi mon finde på turen? Hvordan er de tilpasset til livet i skoven? Er vi heldige, kan vi se eller høre grønspætten og ravnen. Ligesom der er gode muligheder for at se en havørn.


Målsætning for modulet

Fugle ”Fasanen udenpå og indeni”

På Valdemars Slot er der masser af fasaner, som bliver passet af godsets skytte. I dette forløb vil vi undersøge nærmere, hvad fasanen er for en fugl, og hvorfor vi har fasaner i Danmark og i resten af Europa? Vi vil også undersøge fasanen udenpå, hvordan er fjerene opbygget, hvad er de forskellige fjer er egnet til. Hvorfor ser fasanens næb ud, som det gør, og hvor er fasanens tænder? Hver elev får udleveret undervisningshæftet ”Fasan”, som er trykt af Danmarks Jægerforbund.

Målsætning for modulet

Fugle ”En and lever i vand”

Andefugle er fantastiske. De har perfekt tilpasset sig livet i og omkring vand. Der er mange forskellige arter af andefugle. I Danmark er der 18 arter, som har jagttid, dertil kommer nogle arter, som der ikke er jagtbare. Mange af disse arter har tilpasset sig udnyttelsen af forskellige særlige nicher. Vi undersøger, hvordan andefuglene er tilpasset disse nicher, og hvordan de alle er tilpasset livet i og omkring vand. Vi starter med at se de forskellige arter i Jagt- og Trofæmuseets fantastiske fuglesamling. Derefter tager vi fat på en række spændende opgaver, som leder frem til en større forståelse af andefuglenes tilpasning til deres levevis.


Målsætning for modulet

Fugle ”Dissektion af fasaner”

Der er mange fasaner rundt om Valdemars Slot. Men hvad er fasanen for en fugl, og hvordan er den opbygget. I dette modul får eleverne særlig mulighed for at gå på opdagelse udenpå og inde i en fasan og undersøge fjerdragten og de enkelte fjer. Er der forskel på opbygningen? Hvordan er fasanens fordøjelsessystem bygget op? Hvordan er det i sammenligning med menneskets? Hvordan er et fasanhjerte opbygget? Det er nogle af de spørgsmål, vi vil søge svar på.


Målsætning for modulet

Fugle ”Dissektion af ænder”

Andefugle er fantastiske. De har perfekt tilpasset sig livet i og omkring vand. Der er mange forskellige arter af andefugle i Danmark, som har tilpasset sig udnyttelsen af forskellige nicher. Vi undersøger, hvordan andefuglene er tilpasset til at udnytte deres særlige nicher, og hvordan de alle er tilpasset livet i og omkring vand. Vi undersøger fjerdragten og de enkelte fjer. Undersøger forskellene og deres betydning for ændernes succes. Vi undersøger andens fordøjelsessystem, hjertet og lungerne. Hvordan er opbygningen sammenlignet med vores?


Målsætning for modulet

Fugle ”Oplev skumringstræk”

Skumringen er en meget stemningsfuld tid på dagen. Når mørket sænker sig begynder skumringstrækket. Ænderne flyver fra deres dagrasteplads til fødesøgningspladserne. Gæssene flyver den anden vej fra den sidste fødesøgning til natrastepladsen. Det er en særlig oplevelse at opleve de mange fugle, som kommer flyvende i mørket, høre deres stemmer og se de mørke skygger mod aftenhimlen. Oplev den særlige stemning når mørket trækker sig sammen om os. Det er noget helt særligt.​

Naturens råvarer ”Vild mad”

Der er ikke meget, som er hyggeligere, end at stå omkring bålet og bage en pandekage. Vi tænder et bål og ryster noget pandekagedej sammen, som vi bager på Naturskolens små bålpander. De færdigbagte pandekager serveres med sukker, honning eller syltetøj. MUMS det smager.

Naturens råvarer ”Vild mad”

​Naturen har, siden de første mennesker kom til Danmark, budt på mange muligheder for at skaffe sig et godt måltid. Et resultat af jægerens færden i naturen er noget af det mest fantastiske, rene og fedtfattige kød, man kan tænke sig. I naturskolens ude-køkken fremstiller vi sammen over bål lækre og velsmagende retter af vildt fra Valdemars Slots skove. 


Målsætning for modulet

Naturens råvarer ”Vild mad”

​Fisk og fiskeri har altid betydet meget for danskerne. I jægerstenalderen var fiskeriet den vigtigste måde, man skaffede sig føde på. I dag har fiskeriet en stor rekreativ værdi, og mange danskere tager ud med fiskestangen. Prøv at være lystfisker for en dag. Lån en af naturskolens fiskestænger og prøv kræfter med fiskene langs Valdemars Slots kyster. Der kan fiskes på mange forskellige måder, alt efter årstiden - med forfang på bunden efter fladfisk, med flåd efter hornfisk eller med blink efter havørred. 

Målsætning for modulet

Sundet ”Fisketur”

Prøv at være lystfisker for en dag. Lån en af naturskolens fiskestænger og prøv kræfter med fiskene langs Valdemars Slots kyster. Der kan fiskes på mange forskellige måder, alt efter årstiden, med forfang på bunden efter fladfisk, med flåd efter hornfisk eller med blink efter havørred.

Sundet "Smådyr"

Det lave vand i Sundet vrimler med liv. Der er mange sjove og spændende skabninger. Iført Naturskolens waders vil vi med ketchere og net undersøge, hvilke små dyr vi kan fange. Er der forskel på, hvad der fanges i tangen og på sandbunden? Efter fangsten vil vi forsøge at finde ud af, hvad vi har fanget og forsøge at finde ud af, hvad en fødekæde er.


Målsætning for modulet

Jægerens værktøjskasse

Jægeren har en lang række spændende ting i sin værktøjskasse. Vi vil se på noget af indholdet. Værktøjskassen indeholder både haglvåben og kuglevåben. Se og hør om hvad forskellen er. Sidst, men ikke mindst, er der jagthunden. Naturvejlederen viser og fortæller om, hvordan han træner og arbejde med sine hunde for at få en effektiv jagthund. Undervejs fortælles også om, hvordan man skal omgås hunde, man ikke kender.

Bueskydning:

De første jægere gik på jagt med langbue og pil. Det er en fantastisk spændende oplevelse at gøre dem kunsten efter, og det er ikke helt let. Naturskolen har udstyret, så I kan prøve at skyde med det oprindelige jagtvåben på flotte vildtskiver. Den største fare er, at man bliver grebet af det og slet ikke er til at stoppe igen. I vil samtidig høre om den moderne buejæger og se hans grej.

Overnatning

I begrænset omfang kan Børge Hinsch Fondens Naturskole på Valdemars Slot tilbyde overnatning i fire 10 personers lavvuer, som er et Same-telt. Der bliver indrettet lejrplads tæt ved offentlige toiletter. Mad laves over bål, og vand hentes i dunke.

​Et besøg på Børge Hinsch Fondens Naturskole koster kun selve adgangsbilletten til Valdemars Slot på kr. 10,00 (skriver ti kroner) pr. person for skoleklasser, fritidsordninger, ungdomsklubber, spejdergrupper og grupper for voksne m.v. ved mindst 10 personer. Ring og aftal jeres besøg med naturvejleder Claus Olesen på telefon 23 95 81 06 eller e-mail på: ​​claus.l.olesen@gmail.com.


Børge Hinsch Fondens Naturskole på Valdemars Slot har allerede været en kæmpe succes:

I de mere end 10 år, Naturskolen har eksisteret siden 2006, har der årligt været gennemsnitlig ca. 2.500 personer, som har gjort brug af Naturskolens fremragende formidlingstilbud og haft stor glæde af det. Naturvejleder Claus Olesen var ansat af Børge Hinsch Fonden på deltid fra 2006 til 2012. I disse år lå deltagerantallet i Naturskolen på årligt ca. 1.500. Med Børge Hinsch Fondens fuldtidsansættelse af naturvejleder Claus Olesen fra 1. januar 2013 har det nu været muligt at mere end fordoble det årlige deltagerantal til nu at ligge fast på mellem 3.500 og 4.000 personer hvert år, der gør brug af Naturskolens fantastiske formidlingstilbud, således at mange flere får muligheden for at deltage i Naturskolens mange spændende formidlingsmuligheder.

Der vil i tillæg til de hidtidige formidlingstilbud fra Naturskolens side fremover blive udviklet en række nye formidlingstilbud til forskellige målgrupper. Der er tale om tilbud til såvel eksisterende målgrupper, nemlig skoleklasser og ungdomsorganisationer, som til nye målgrupper.

Udvidelsen af Naturskolens aktiviteter vil medføre, at de enkelte deltagergrupper selv kan beslutte, om de ønsker et arrangement, der skal gå over flere dage, eller om de ønsker, at det skal vare en hel dag, en halv dag eller nogle få timer. Der vil være fuld fleksibilitet således, at flest mulige kan gøre brug af Naturskolens formidlingstilbud.​

Krible Krable

Naturskolen har fået to grejkasser af Krible Krable projektet. En til undersøgelse af smådyr på land og en til smådyr i vand. De kan lånes gratis af Vuggestuer, Børnehaver, Dagplejere og Indskolingspersonale, primært i Svendborg Kommune. Kontakt Naturvejleder Claus L. Olesen herom. Det er også muligt at få opfyldt jeres eventuelle egne særlige ønsker. Tag en snak med naturvejlederen herom.

Børge Hinsch Fondens Museumssamlinger | Valdemars Slot Slotsalléen 100, Tåsinge | 5700 Svendborg