Historien bag

Hvem var Børge Hinsch?


Børge Hinsch var et fantastisk spændende menneske, der levede det mest utrolige liv.

I sine unge år deltog Børge Hinsch, født i 1915, således i Lauge Koch ekspeditionen til Grønland, ligesom han var meget aktiv i modstandskampen i 2. verdenskrig. Derefter arbejdede han i blyminerne i Grønland og blev så succesfuld tømmermester.

Børge Hinsch købte først Niverødgård i Nivå og derefter, efter at den var blevet udstykket, Bækkeskov ved Præstø i 1970, hvor han boede til sin død i 1995.

I Bækkeskovs store hovedbygning opbevarede han sine samlinger af jagttrofæer og etnografika, som han personligt henholdsvis nedlagde og indsamlede på sine hundredevis af jagtrejser rundt i hele verden gennem ca. 50 år. Der var stort set ikke det sted i verden, Børge Hinsch ikke havde besøgt. Der findes på museet et verdenskort, der viser alle de steder, Børge Hinsch har været.

Børge Hinsch gennemførte som 76-årig en Ibex-jagt i Asiens høje bjerge. Det blev hans sidste lange jagtrejse, inden han gik til de evige jagtmarker i en alder af 79 år, 3 år senere. 

Børge Hinsch Fondens Museumssamlinger | Valdemars Slot Slotsalléen 100, Tåsinge | 5700 Svendborg