Permanente udstillinger og Særudstillinger

Permanente udstillinger:
Børge Hinschs egen trofæsamling udgør den oprindelige kerne i trofæmuseet.

Herudover er en række meget betydningsfulde trofæsamlinger vederlagsfrit blevet doneret eller udlånt til museet i løbet af de sidste par år.

Disse donerede og lånte samlinger er nu tillige fremvist i fondens museumslokaler. Børge Hinsch Fondens oprindelige samlinger af trofæer og etnografika er således blevet udbygget markant de senere år via donationer og udlån fra en række skandinaviske trofæjægere, herunder fra medlemmer af Nordisk Safari Klub. Donationerne sker enten direkte til Børge Hinsch Fonden eller indirekte via Nordisk Safari Klub. I henhold til en samarbejdsaftale mellem Børge Hinsch Fonden og Nordisk Safari Klub har Børge Hinsch Fonden ret til at fremvise alle de til Nordisk Safari Klub donerede trofæer i Børge Hinsch Fondens museum.

De mest markante samlinger, som er blevet doneret eller udlånt til museet i de senere år, hidrører fra følgende kendte trofæjægere:

Ole Augustinus, der afgik ved døden i april 2010, havde i sit testamente indsat Nordisk Safari Klub til at arve hele hans imponerende trofæsamling med over 180 forskellige arter. Samlingen ejes i dag i fællesskab mellem Børge Hinsch Fonden og Nordisk Safari Klub og fremvises i Børge Hinsch Fondens museum i henhold til samarbejdsaftalen mellem Børge Hinsch Fonden og Nordisk Safari Klub. Samlingen fra Ole Augustinus indeholdt mange meget smukke fuldmonterede trofæer af høj trofækvalitet, ligesom samlingen indeholdt en række nye arter, der ikke tidligere har været forevist i museet.

Jan Krossteig er verdenskendt som grundlæggeren af jagtrejsebureauet Limpopo Travel A/S/Diana Hunting Tours, som i dag er Europas største jagtrejsebureau. Jan Krossteig har en imponerende stor samling af rekordstore jagttrofæer fra hele verden, der er særdeles smukt udstoppet. Særligt skal fremhæves, at Jan Krossteig har fanget en af de allerstørste fisk, der nogensinde er fanget af en dansker på stang, nemlig en Blue Marlin fra Mauritius på hele 994 engelske pund, hvilken enorm fisk er fremvist fuldmonteret på museet med sine 420 cm i længden.

Niels Anton Christensen er, som den eneste europæer, der nogensinde har skudt det, der populært kaldes South Pacific Grand Slam, det vil sige alle trofæarter fra South Pacific.

Knud Kyhn var en meget berømt dansk naturmaler. Knud Kyhns familie har doneret alle kunstnerens egne værker af store oliemalerier og akvareller samt stentøjsfigurer til Børge Hinsch Fonden og en lang række af disse er udstillet på museet. Knud Kyhn var Danmarks allerdygtigste naturmaler, når det gjaldt dyr og fugle i bevægelse, og der er således tale om en helt unik samling.​

Børge Hinsch`s samling af etnografika er meget fornem, og stort set alt etnografika udstillet i museet stammer fra Børge Hinsch. Donationer og udlån af især trofæer til Børge Hinsch Fonden har meget stor betydning for trofæmuseets løbende udvikling og fornyelse.

I museet fremvises der således i dag mere end 235 forskellige arter af storvildttrofæer, hvoraf mange er fuldmonterede. De allerfleste er i international rekordklasse, opmålt i henhold til Safari Club International Record Book i USA, og enkelte af trofæerne er verdensrekorder.

Særudstilling om krybskytteri:
Som noget nyt i 2016 har Børge Hinsch Fonden besluttet med professionel konsulentbistand at etablere en helt ny særudstilling i Børge Hinsch Fondens lokaler på Valdemars Slot omkring temaet: Krybskytteri.

Under dette hovedtema vil der i udstillingen være særlig fokus på emnerne ”Vildtforvaltning kontra krybskytteri”, ”Krybskytteriets skader”, ”Bæredygtig jagt”, ”Trofæjagt”, ”Økoturisme”, ”Det Hvide Næsehorn” og meget mere. Udstillingen er med-finansieret ved donation fra eksterne fonde, hvorved det sammen med midler fra Børge Hinsch Fonden er blevet gjort muligt at afholde de betydelige omkostninger til at etablere en professionel udstilling om disse højaktuelle emner og områder med særlig fokus på Afrika, hvor krybskytteriet nærmest er eksploderet i de seneste år, ikke kun på næsehorn og elefanter, men også på de mindre vildtarter.

Den nye krybskytteudstilling, der blev færdigetableret i april 2016, indeholder bl.a. en lang række meget informative tekst- og fotoplancher med skiltetekster samt 2 dioramaer, der viser udstoppede dyr fanget i lokale fælder og tillige en TV-monitor med film og fortællinger fra Afrika om problemerne med krybskytteriet.

Hele udstillingen er etableret af den museumsprofessionelle konsulent, Theis Andersen, som igennem flere årtier var fastansat som udstillingschef på Aarhus Naturhistoriske Museum, og som derfor er i besiddelse af al den knowhow, der skal til for at lave en god og professionel udstilling. I den forbindelse har det været meget væsentligt for fonden, at det er selvsamme konsulent, Theis Andersen, der i 1998 og 1999 i samarbejde med Børge Hinsch Fonden udarbejdede hele udstillingsplanen for Børge Hinsch Fondens nuværende museumsudstillinger på Valdemars Slot. På denne måde er det således blevet sikret, at der er den bedst mulige sammenhæng mellem udstillingsudtrykket i de hidtidige permanente udstillinger og udstillingsudtrykket i den nye særudstilling om krybskytteri med hensyn til farver, materialer, plancher, udstillingsmåde m.v.

Claus Olesen, der er daglig leder og naturvejleder for Børge Hinsch Fondens Naturskole på Valdemars slot i tilknytning til museet, glæder sig rigtig meget til i sit videre arbejde med naturskolen sammen med alle naturskolens deltagere nu også at have mulighed for at kunne inddrage den nye lærdom og viden fra krybskytteriudstillingen i naturskolens dagligdag.​

Børge Hinsch Fondens Museumssamlinger | Valdemars Slot Slotsalléen 100, Tåsinge | 5700 Svendborg