Kontakt

Børge Hinsch Fondens Museumssamlinger

Valdemars Slot
Slotsalléen 100, Tåsinge
5700 Svendborg

Naturvejleder Claus L. Olesen
Tlf. 23 95 81 06
E-mail: claus.l.olesen@gmail.com

Børge Hinsch Fondens Administration

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Advokat Richard Sand
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Tlf. 72 27 00 00
E-mail: ewb@bechbruun.com

Børge Hinsch Fonden kan efter sit formål ikke søges. Alle modtagne ansøgninger og alt hertil vedlagt materiale vil derfor straks blive slettet eller makuleret uden at blive gennemlæst.

Børge Hinsch Fondens Museumssamlinger | Valdemars Slot Slotsalléen 100, Tåsinge | 5700 Svendborg