Børge Hinsch Fondens Museumssamlinger | Valdemars Slot Slotsalléen 100, Tåsinge | 5700 Svendborg