Naturskole

Børge Hinsch Fonden har siden 2006 stillet Børge Hinsch Fondens Naturskole gratis til rådighed som et tilbud til alle interesserede. Naturskolen har naturvejleder Claus L. Olesen som daglig leder. Claus har 15 års erfaring med at drive Fondens Naturskole.

​Naturskolen har i 2019 udviklet et helt nyt og banebrydende projekt: Projekt: Børn, Mærk Naturen. Naturskolen har til brug for dette projekt i 2019 lejet og dermed haft rådighed over et dejligt lille hus i Nørreskoven. Huset bliver i daglig tale kaldet Annekset, som er blevet indrettet til et skønt naturskolelokale med en hyggelig atmosfære. En brændeovn sørger for varme på kolde dage.

​Naturskolen tilbyder via Projekt: Børn, Mærk Naturen skoleklasser en masse spændende aktiviteter og undervisningstilbud. De enkelte undervisningstilbud er tilpasset de besøgende skoleklassers alder og faglige niveau. Se mere under Undervisningstilbud, eller tag en snak med Naturvejleder Claus L. Olesen.


For andre grupper kan der laves arrangementer med forskelligt indhold såsom sanketure, bålmad, guidede ture og meget andet. Skal du lave et arrangement med en spejdergruppe, en forening eller et socialt arrangement for en skoleklasse, så tøv ikke med at kontakte Naturvejleder Claus L. Olesen. Han har stor erfaring med at give råd og vejledning om sådanne arrangementer.

Et besøg på Børge Hinsch Fondens Naturskole i Nørreskoven er gratis. Interesserede kan henvende sig til Naturvejleder Claus L. Olesen og aftale et besøg:

Tlf. 23 95 81 06
E-mail: claus.l.olesen@gmail.com

Undervisningstilbud:

Børge Hinsch Fondens Naturskole har en vision om, at børn i Danmark skal have en større forståelse for den danske natur og har derfor skabt Projekt ”Børn, Mærk Naturen”. Naturskolen tilbyder en række forskellige undervisningsmoduler for at understøtte den vision. Neden for er det muligt at se, hvilke klassetrin de forskellige undervisningsmoduler særligt henvender sig til. Fælles for de fleste undervisningsmoduler er, at de er beskrevet i forhold til Folkeskolens Fælles Mål 2015. Under skemaet findes en beskrivelse af indholdet i hvert enkelt af de forskellige undervisningsmoduler.

Det kreative værksted​

Indskoling ​0.-2. kl

Maskefremstilling (hele året) *

Gevirdyr (hele året) *

Fedtsten (hele året) *

Brug naturens farver (maj-juni) *​

Mellemtrin 3.-6. kl.

Maskefremstilling (hele året) *

Gevirdyr (hele året) *

Fedtsten (hele året) *

Grøn sløjd (april-okt)*

Brug naturens farver (maj-juni) *​

Overbygning 7.-10. kl.

Grøn sløjd (april-oktober)*

Skoven

Indskoling ​0.-2. kl

Årstiderne skifter (hele året) *

Sporjagt (hele året) *

Krible Krable dyr (maj-sept.) *

Danmarks hjorte (hele året)​

Mellemtrin 3.-6. kl.

Årstiderne skifter (hele året) *

Sporjagt (hele året) *

Skovens træer (hele året)*

Smådyr i skoven (maj-sep) *​

Danmarks hjorte (hele året)

​Overbygning 7.-10. kl.

Årstiderne skifter (hele året)*

Skovens fugle (hele året)*

Skovens træer (hele året)*

Skumringstur (okt-dec)​

Fugle

Indskoling ​0.-2. kl

Fuglene i Slotssøen (hele året)*

Skovens fugle (hele året)*​

Mellemtrin 3.-6. kl.

Fuglene i Slotssøen (hele året)*

Skovens fugle (Hele året)*

Fasanen indeni og udenpå (hele året)*

En and lever i vand (hele året)*

Overbygning 7.-10. kl.

Fuglene i Slotssøen (hele året)*

Dissektion af fasaner (hele året)*

Dissektion af ænder (hele året)*

Oplev skumringstræk (okt-dec)

Vild mad

Indskoling ​0.-2. kl

Pandekager på bål (april-oktober)​

Mellemtrin 3.-6. kl.

Pandekager på bål (april-oktober)

Jagt på bordets glæder (apr.-okt.)*

Jagt på havets glæder ( apr. -okt.)*

Overbygning 7.-10. kl.

Pandekager på bål (april-oktober)

Jagt på bordets glæder (apr.-okt.)*

Jagt på havets glæder ( apr. -okt.)*

Sundet

Indskoling ​0.-2. kl

Fisketur (april-juni)

Krible Krable dyr (maj-september)*

Mellemtrin 3.-6. kl.

Fisketur (april-juni)

Smådyr (maj-september)*​

Overbygning 7.-10. kl.

Fisketur (april-juni)

Smådyr (maj-september)*​

Andre undervisningsmoduler

Bueskydning (april-oktober)

Jagthundens arbejde (Hele året)

Havmiljøvogter for en dag (marts – december)

Alle tre undervisningsmoduler tilbydes alle klassetrin.

Overnatning

Der kan i begrænset omfang tilbydes overnatning i Naturskolens tre store Lavuer, som har plads til omkring 30 pers. I alt

*Markerer at modulet er beskrevet i forhold til hvilke Kompetencemål, færdigheds- og vidensmål forløbet kan opfylde. Klik på bjælken under beskrivelsen af modulet​.

Beskrivelse af undervisningsmoduler:​​

​Det kreative værksted ”Maskefremstilling”

Masker har spillet en rolle i religionsdyrkelse og andre ceremonier. Vi vil prøve at fremstille flotte masker. Maskerne males og pyntes med forskellige materialer. Det kan være skind, pels, sneglehuse, perler, tænder mm. Kun fantasien sætter grænsen.


Målsætning for modulet

Det kreative værksted ”Gevirdyr”

Hjortegevir er et af mest fantastiske materialer i naturen. Naturskolens rodekasse er et sandt skatkammer med mange spændende gevirstykker. Vi går på jagt efter lige det stykke gevir, som pirrer fantasien til at lave et særligt og personligt ”gevirdyr”. Så er det op til fantasien, om dyret skal have 2, 4 eller måske slet ingen ben, og om det skal males og pyntes med skind, pels, perler eller tænder m.m.

 

Målsætning for modulet

Det kreative værksted ”Fedtsten”

Fedtsten er et fantastisk materiale, som er let at arbejde med. Det har i århundreder været brugt af naturfolk til at lave redskaber, såsom gryder og tranlamper, men også til at lave forskellige figurer. Vi rasper, filer, sliber pudser og polerer små figurer i fedtsten. Slip fantasien fri og fil løs.

Målsætning for modulet

Det kreative værksted ”Brug naturens farver”

Naturen byder på et væld af farver. Vi starter dagen med at lave tegnekul på bål. Mens kullet svies, samler vi planter, bær mm i forskellige farver. Når det færdige tegnekul er afkølet, laver vi tegninger med kullet og farvelægger med planterne, bærrene, og hvad vi ellers har fundet på vores indsamlingstur. Resultatet vil ofte blive meget overraskende.

Målsætning for modulet

Det kreative værksted ”Grøn sløjd”

Træ er et forunderligt materiale, som har mange anvendelsesmuligheder. Helt tilbage i oldtiden har vi mennesker lavet redskaber i træ. Vi flækker et kort stammestykke, og bruger det til at snitte forskellige redskaber eller sjove dyr af. Det kan være en smørekniv, en palet eller måske en sjov ugle. Der er mange muligheder, og ofte får eleverne gode idéer undervejs.

Målsætning for modulet

Skoven "Årstiderne skifter"

Næppe noget fænomen i naturen er så fascinerende, som når årstiderne skifter. På en tur rundt i skovene omkring Valdemars Slot vil vi sammen med Naturvejlederen se på særlige kendetegn for den aktuelle årstid. Der er mange interessante spørgsmål at tage fat på. F.eks. Hvordan klarer dyrene vinteren? Hvad sker der med træerne om efteråret? Fugletrækket er også forskelligt efter årstiden. Så der er plads til masser af forundring og indlæring.


Målsætning for modulet

Skoven "Sporjagt"

For den naturinteresserede er dyrespor en spændende verden. De giver en viden og indsigt i, hvilke dyr der færdes i forskellige områder. Naturvejlederen vil forsøge at åbne denne verden. På en tur rundt i Nørreskoven vil vi prøve at finde forskellige spor, som vil vise de mange forskellige former. Vi kan være heldige at finde reder fra forskellige fugle, lorte fra både fugle og dyr, lære at kende forskel på et rævespor og et hundespor eller et rådyrspor og et dådyrspor. Er vi heldige kan vi måske finde svar på hvad et spætteværksted er.

Målsætning for modulet

Skoven ”Krible Krable dyr”

Skoven vrimler med liv. Der er mange sjove og spændende skabninger. Naturskolen råder over en masse forskelligt undersøgelsesgrej, som vi vil drage i skoven med for at undersøge, hvilke Krible Krable dyr vi kan finde. Hvis I ønsker det, kan vi starte med at fremstille en insektsuger til hver elev, som de må beholde. Naturvejlederen kan sætte forskellige fælder op dagen før besøget, og sammen vil vi undersøge, hvilke smådyr der er gået i fælderne. Undervejs vil vi forsøge at finde ud af, hvad en fødekæde er, hvor mange ben et insekt har, eller om en bænkebider bare er en bænkebider. Krible Krable dyrene kan skærpe nysgerrigheden og åbne en fantastisk spændende verden.

Målsætning for modulet

Skoven "Skovens Træer"

Ingen skov uden træer, men et træ er ikke bare et træ. Sammen med Naturvejlederen vil vi gå en tur i Nørreskoven for at finde forskellige træarter og høre et par anekdoter om træerne undervejs. Vi vil snakke om. hvad de enkelte træarter har været brugt til i ”gamle dage”, og hvad de bruges til i dag. Hvilken betydning har det at plante hjemmehørende danske træer i skoven? Hvordan klarer træerne vinteren? Disse og forhåbentligt mange andre spørgsmål der opstår undervejs kan vi få svar på.

Målsætning for modulet

Skoven ”Danmarks hjorte”

Få dyr i skoven tiltrækker sig så meget opmærksomhed, som hjortene gør. Man kan ikke undgå at blive fascineret af de smukke dyr. Men hvilke hjortearter findes i Danmark, og hvordan lever de? Naturvejlederen vil fortælle om de enkelte arter, deres udbredelse og vise eksempler på deres gevirer. Efter et spændende oplæg vil vi gå på jagt efter Nørreskovens hjorte. Vi slutter af med at lave et lille smykke eller en nøglering af hjortegevir.

Målsætning for modulet

Skoven "Skumringstur"

Skumringen er en meget spændende tid på døgnet. En undersøgelse fra 2018 viser, at halvdelen af børn i Danmark ikke har oplevet mørke. Det er synd, for når mørket sænker sig, vil en ny verden åbne sig. Mange dyr bliver aktive i skumringen, man vil kunne opleve ræven og uglen jage, ligesom rådyr og dådyr trækker ud på markerne for fouragere (æde). Oplev den særlige stemning, når I sammen med Naturvejlederen lister stille rundt i Nørreskoven, mens mørket lukker sig omkring os.

Fugle "Fuglene i Slotssøen"

Slotssøen er et fantastisk levested for et væld af forskellige fugle. Der er set mere end 60 arter, hvoraf flere er sjældne i Danmark. Naturskolen råder over kikkerter og teleskoper, som vi vil prøve at spotte fuglene på vandet og langs sivkanterne med. Hvor mange forskellige andearter kan vi finde i søen? Er en måge bare en måge? Eller er der forskellige arter? Får vi mon den imponerende havørn at se?

 

Målsætning for modulet

Fugle ”Skovens fugle”

Nørreskoven er levested for mange spændende fugle. Naturoplevelsen bliver meget større, når man får åbnet øjnene for dem. Med Naturskolens kikkerter går vi på jagt efter fuglene. De kan være oppe i trækronerne, nede i skovbunden eller flyvende. Hvis vi har øjnene med os, kan vi finde mange forskellige arter. I Nørreskoven kan vi se eller høre grønspætten eller ravnen. Hvis vi er meget heldige, kan vi i sommermånederne opleve den sjældne og smukke pirol.


Målsætning for modulet

Fugle ”Fasanen udenpå og indeni”

I Nørreskoven er der mange fasaner. I dette forløb vil vi undersøge fasaner nærmere, hvad er fasanen for en fugl? Hvorfor har vi fasaner i Danmark og i resten af Europa? Vi vil undersøge fasanen udenpå. Hvordan er fjerene opbygget? Hvad er de forskellige fjer egnet til? Hvordan ser fasanens næb ud? Og kan vi finde fasanens tænder? Klassen får tilsendt undervisningshæftet ”Fasanen” som PDF-fil. Hæftet er udgivet af Danmarks Jægerforbund. Naturvejleder Claus L. Olesen har forfattet en folder med gode råd til at lave sin egen samling med fugle, som eleverne kan få med hjem.

Målsætning for modulet

Fugle ”En and lever i vand”

Andefugle er fantastiske. De er perfekt tilpasset livet i og omkring vand. Der er mange forskellige arter af andefugle i Danmark, og 12 af disse har jagttid. Mange af disse arter har tilpasset sig udnyttelsen af særlige fødeemner (nicher). I dette undervisningsforløb undersøger vi andefuglenes tilpasning til disse nicher, og hvordan de er tilpasset livet i og omkring vand. Naturvejlederen har lavet et undervisningsmateriale med en række spændende opgaver og forsøg, som leder frem mod en bedre forståelse af andefuglenes tilpasning til deres levevis.

Målsætning for modulet

Fugle ”Dissektion af fasaner”

Hvad er fasan for en fugl? Og hvordan er den opbygget? I dette undervisningsmodul får eleverne mulighed for at gå på opdagelse og undersøge en fasan udenpå og indeni. De kan undersøge fjerdragten og forskelle på de enkelte fjers opbygning. Hvordan er fasanens fordøjelsessystem bygget op? Og hvordan er det i sammenligning med menneskets? Hvordan er fasanens hjerte opbygget? Det er nogle af de spørgsmål, som vi vil forsøge at finde svar på.

Målsætning for modulet

Fugle ”Dissektion af ænder”

Andefugle er fantastiske. De er perfekt tilpasset livet i og omkring vand. I Danmark kan vi opleve mange forskellige arter af andefugle, som har tilpasset udnyttelsen af forskellige fødeemner. I dette undervisningsmodul undersøger vi, hvordan andefuglene er tilpasset til at udnytte deres særlige nicher, og hvordan de er tilpasset livet i og omkring vand. Vi undersøger fjerdragten og de enkelte fjer og ser på deres forskelle og betydning for ændernes succes. Vi ser nærmere på fordøjelsessystemet, lungerne og hjertet. Hvordan er opbygningen sammenlignet med menneskets?

Målsætning for modulet

Fugle ”Oplev skumringstræk”

Skumringen er en meget stemningsfuld tid på dagen. En undersøgelse fra 2018 viser at halvdelen af børn i Danmark ikke har oplevet mørke. Det er synd, for når mørket sænker sig, sker der en masse. Ænderne flyver fra deres dagrasteplads til fødesøgningspladserne. Gæssene flyver den anden vej fra dagens sidste fødesøgning til natrastepladsen. Det er en ganske særlig oplevelse at iagttage de mange fugle, som kommer flyvende i mørket. Man kan se de mørke skygger mod aftenhimlen og høre deres stemmer. Oplev den specielle stemning, når mørket trækker sig sammen omkring os. Det er noget helt særligt.

Naturens råvarer ”Vild mad – Pandekager på bål”

Der er ikke meget, som er hyggeligere, end at stå omkring bålet og bage en pandekage. Vi tænder et bål og ryster noget pandekagedej sammen, som vi bager på Naturskolens små bålpander. De færdigbagte pandekager serveres med sukker, honning eller syltetøj. MUMS det smager.

Naturens råvarer ”Vild mad – Jagten på bordets glæder”

​Naturen har, siden de første mennesker kom til Danmark, budt på mange muligheder for at skaffe sig et godt måltid. Et resultat af jægerens færden er noget af mest fantastiske, rene og fedtfattige kød, man kan tænke sig. Alt efter årstiden kan der sankes (samles) forskellige urter til måltidet. I Naturskolens ude-køkken fremstiller vi sammen på Trangia eller over bål lækre og velsmagende retter med vildt og de sankede urter. Naturvejlederen har samlet mange forskellige lækre opskrifter.


Målsætning for modulet

Naturens råvarer ”Vild mad – Jagten på havets glæder”

​Fiskeri og sankning betød meget i jægerstenalderen og var en af de vigtigste måder at skaffe føde på. Naturskolens råder over en mængde waders og redningsveste, så vi kan færdes sikkert i Lunkebugtens lave vand. Med net og rejhove vil vi forsøge at fange og sanke ingredienserne til et godt og velsmagende måltid, som fremstilles på Trangia eller over bål.

Målsætning for modulet

Sundet ”Fisketur”

Fisk og fiskeri har altid betydet meget for danskerne. I dag har fiskeri en stor rekreativ værdi for mange danskere, som nyder en tur med fiskestangen. Prøv at være lystfisker for en dag. Lån en af Naturskolens fiskestænger og prøv kræfter med fiskene i Lunkebugten, enten, iført waders og redningsvest, fra kysten eller fra molen. Der kan alt efter årstiden fiskes på forskellige måder, med forfang på bunden efter fladfisk, med flåd efter hornfisk eller med blink efter havørred.” Foto ændres til foto, der hedder ”Fisketur”

Sundet ”Krible Krable” og ”Smådyr”

Det lave vand i Lunkebugten vrimler med liv. Der er mange sjove og spændende skabninger. Naturskolen råder over en mængde waders og redningsveste, så vi kan færdes sikkert i Lunkebugtens lave vand. Med net og rejhove vil vi fange nogle af disse smådyr. Efter fangsten vil vi undersøge, hvad vi har fanget og forsøge at finde ud af, hvad en fødekæde er. Måske kan vi smage på en reje eller en strandsnegl.

Målsætning for modulet

Jagthundens arbejde

Jagthunden er en uvurderlig hjælper for jægeren, men hvorfor er det en uvurderlig hjælper, og hvordan træner man en jagthund? Det vil vi få svar på sammen med Naturvejleder Claus L. Olesen og hans dygtige jagthund, Vidar. De vil give eksempler på deres samarbejde, og Claus vil fortælle om og vise, hvordan han træner Vidar. Samtidig vil han også fortælle eleverne, hvordan man skal omgås hunde, som man ikke kender.

Bueskydning

De første jægere gik på jagt med langbue og pil. Det er en fantastisk spændende oplevelse at gøre dem kunsten efter, og det er ikke helt let. Naturskolen har udstyret, så I kan prøve at skyde med det oprindelige jagtvåben på flotte vildtskiver. Den største fare er, at man bliver grebet af det og slet ikke er til at stoppe igen. I vil samtidig høre om den moderne buejæger og se hans grej.

Havmiljøvogter for en dag

Naturskolen tilbyder i samarbejde med Søværnets Havmiljøvogterkampagne inspirationsmateriale og praktiske værktøjer til alle de skoleklasser, der ønsker at lære mere om det danske havmiljø og om, hvordan vi kan holde strandene fri for plastik og andet affald. Hver elev i indskolingen og på mellemtrinnet får et lille lærerigt hæfte med sjove opgaver om livet i havet.

Overnatning

I begrænset omfang kan Børge Hinsch Fondens Naturskole tilbyde primitiv overnatning i fire 10 personers lavvuer, som er et sametelt. Der bliver indrettet en lejrplads tæt på stranden i Nørreskoven. Mad laves over bål, og vand hentes i dunke.

Krible Krable

Naturskolen har fået to grejkasser af Krible Krable Projektet. En til undersøgelse af Krible Krable dyr på land og en til Krible Krable dyr i vand. Derudover har vi fået en lyslokningsrygsæk til fangst af nattens insekter. De kan lånes gratis af dagplejere, vuggestuer, børnehaver og indskolingsklasser primært i Svendborg Kommune. Kontakt Naturvejleder Claus L. Olesen og lav en aftale.

Børge Hinsch Fondens Museumssamlinger | Valdemars Slot Slotsalléen 100, Tåsinge | 5700 Svendborg